Програма

КулТИП - Технологија, иновација и претприемаштво за културни институции


Време:
Вторник, 14 октомври 2014 година
Место:
Амфитеатар на Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Избор на најдобар КулТИП проект
13:00 - 13:15
Регистрација
13:15 - 13:30
Отварање на изборот и претставување на програмата КулТИП
13:30 - 14:00
Претставување на финалистите на програмата КулТИП
„Интерактивна виртуелна прошетка низ Природонаучен музеј на Македонија“ – НУ Природонаучен музеј Скопје
„Музеј во акција“ – ЈУ Музеј на Град Скопје
„Скопска музејска зона“ - Музеј на Македонската борба – Скопје и Археолошки музеј на Македонија
“Веб базиран аудио плеер за стриминг на аудио книги“ – НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје
„Xperience Capsule“ - iborn.net
„Personimo“ - Personimo
14:00 - 14:15
Прогласување на најдоброто предлог решение
14:15 - 14:20
Следни активности во програмата КулТИП
14:20 - 15:00
Можност за неформално дружење и вмрежување (коктел
15:00
Завршување на настанот

Поддржано од:
logo logo