Галерија од финалето “Иновации и Претприемништво за Културни Институции“ дел од проектот КулТИП, одржана на 14 октомври 2014 во ФИНКИ
Поддржано од:
logo logo