создади
КулТИП

културни институции

технологија

иновации

претприемништво

Понуди иновативно решение со кое технологијата помага на културата

Агенда:

КулТИП промотивно предавање

14 април 2014 во 12:00, амфитеатар на ТМФ  повеќе

КулТИП работилница

15 април 2014 во 10:00, ФИНКИ  галерија од настанот

КулТИП предизвик - мај 2014

пријавување од 29 април - 21 мај 2014  повеќе  финалисти

КулТИП обука - јуни 2014

23-26 јуни 2014, ФИНКИ  повеќе  агенда  галерија

Претставување на КулТИП идеи

14 октомври 2014, ФИНКИ  покана  агенда  галерија

Промоција на победничкото решение

26 февруари 2015, НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје  повеќе

Поддржано од:
logo logo